NORDEA

Vor bankforbindelse er:

        

Reg. nr.: 2276  Konto nr.: 7563834441

Når du indsætter beløb til FIF Hillerød Atletik, oplys da venligst hvad beløbet vedrører og hvem der er indbetaler.