Udmeldelse

Tekst fra foreningens vedtægter:
 
§ 5
Udmeldelse.
 Udmeldelse skal ske skriftligt til formanden eller kassereren med en måneds varsel til udgangen af et kvartal.
Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med foreningen.


Mail adresse:
formanden: nrs800@hotmail.com
kassereren: janna@dkman.dk