Generalforsamling

Generalforsamling 14. marts 2024

Dagsorden kan ses HER.
Bestyrelsens beretning for 2023 kan ses HER.
Årsregnskabet for 2023 (uden underskrifter) kan ses HER.
Budget forslag for 2024 kan ses HER.
Referatet kan efter generalforsamlingen ses HER.


Generalforsamling 14. marts 2023

Dagsorden kan ses HER.
Bestyrelsens beretning for 2022 kan ses HER.
Årsregnskabet for 2022 kan ses HER.
Budget godkendt for 2023 kan ses HER.
Referatet kan efter generalforsamlingen ses HER.


Generalforsamling 15. marts 2022

Dagsorden kan ses HER.
Bestyrelsens beretning for 2021 kan ses HER.
Årsregnskabet for 2021 kan ses HER.
Budget godkendt for 2022 kan ses HER.
Referatet kan ses HER.


Generalforsamling 6. juli 2021 (dækker både 2019 og 2020 regnskaberne)

Dagsorden kan ses HER.
Bestyrelsens beretning for 2019 kan ses HER.
Bestyrelsens beretning for 2020 kan ses HER.
Årsregnskabet for 2019 kan ses HER.
Årsregnskabet for 2020 kan ses HER.
Budgetforslag for 2021 kan ses HER.
Referatet kan ses HER.


Generalforsamling 14. marts 2019

Dagsorden kan ses HER.
Årsregnskabet for 2018 kan ses HER.
Bestyrelsens beretning kan ses HER.
Budgettet for 2019 kan ses HER.
Referatet kan ses HER.


Generalforsamling 13. marts 2018

Dagsorden kan ses HER.
Årsregnskabet for 2017 kan ses HER.
Budgettet for 2018 kan ses HER.
Bestyrelsens beretning kan ses HER.
Referatet kan ses HER.


Generalforsamling 9. marts 2017

Bestyrelsens beretning kan ses HER.
Budgettet for 2017 kan ses HER.
Referatet kan ses HER.


Generalforsamling 14. marts 2016

Årsregnskabet for 2015 kan ses HER.
Budgetforslag for 2016 kan ses HER.
Indkomne forslag kan ses HER.
Bestyrelsens beretning kan ses HER.
Referatet kan ses HER.


Generalforsamling 10. marts 2015

Bestyrelsens forslag til budgettet for 2015 kan ses HER, og foreslår desuden at kontingentet fastholdes på nuværende niveau.
Der er blevet indsendt ét forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen. Forslaget kan ses HER.
Referatet fra generalforsamlingen kan læses HER.


Generalforsamling 25. marts 2014
 
Bestyrelsens beretning kan læses HER.
Der blev afholdt generalforsamling tirsdag den 25. februar kl. 19.30 i Bag Målet på Hillerød Stadion. Referatet og bestyrelsens beretning kan læses her.
På generalforsamlingen blev Nicolaj R Sørensen valgt som ny formand for klubben, og Anders Thiesen og Bjørn Knudsen indtrådte som nye medlemmer i bestyrelsen.

Bestyrelsen består således nu af:
Nicolaj R Sørensen (formand)
Janna Rasmussen (kasserer)
Annette Sørensen
Jette Svendsen
Anders Thiesen
Bjørn Knudsen

Fra klubbens side lyder der et stort tak til den afgående formand Knud Erik Pedersen for hans mangeårige indsats.
 
Referatet fra klubbens generalforsamling kan læses her.
Bestyrelsens beretning for året 2013 kan læses her.

Generalforsamling 2013
 
Referatet fra klubbens generalforsamling kan læses her.
Bestyrelsens beretning for året 2012 kan læses her.

Generalforsamling 2012
 
Referatet fra klubbens generalforsamling kan læses her.
Bestyrelsens beretning for året 2011 kan læses her.
 
Generalforsamling 2011
Referatet fra klubbens generalforsamling kan læses her.
Bestyrelsens beretning for året 2010 kan læses her.